The Last Ship Season4: Season 4

Your rating: 0
5 1 vote

สร้างจากนิยายชื่อเรื่องเดียวกันของนักเขียน William Brinkley เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเรือพิฆาตพลังงานนิวเคลียร์ลำหนึ่งที่เหลือรอดอยู่เพียงลำเดียวภายหลังเหตุการณ์สงครามนิวเคลียร์ล้างโลก แล่นตระเวณฑ์ไปทั่วโลกในภารกิจเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิต และหาสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นกัมมันตภาพรังสีเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปให้ได้ (ความจริงในนิยายมีเรือรบรอด 2 ลำ ของรัสเซีย 1 ของสหรัฐ 1 ร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ แต่เนื้อเรื่องโฟกัสที่เรือของสหรัฐ และท้ายเรื่องก็เหลือเรือแค่ลำเดียวจริงๆ) แต่ดูจากตัวอย่างซีรี่ น่าจะมีการดัดแปลงไปเยอะพอสมควรเลย เพราะดูจากตัวอย่างซีรี่เป็นเรื่องของโรคระบาดร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และเรือรบลำนี้ถูกส่งออกไปค้นหายารักษาโรค

 • 4 - 1
  Ep1 Jul. 19, 2024
 • 4 - 2
  Ep2 Jul. 19, 2024
 • 4 - 3
  Ep3 Jul. 19, 2024
 • 4 - 4
  Ep4 Jul. 19, 2024
 • 4 - 5
  Ep5 Jul. 19, 2024
 • 4 - 6
  Ep6 Jul. 19, 2024
 • 4 - 7
  Ep7 Jul. 19, 2024
 • 4 - 8
  Ep8 Jul. 19, 2024
 • 4 - 9
  Ep9 Jul. 19, 2024
 • 4 - 10
  Ep10 จบ Jul. 19, 2024

Leave a comment