The Good Doctor Season3: Season 3

Your rating: 0
9 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?

 • 3 - 1
  EP1 Sep. 30, 2023
 • 3 - 2
  EP2 Sep. 30, 2023
 • 3 - 3
  EP3 Sep. 30, 2023
 • 3 - 4
  EP4 Sep. 30, 2023
 • 3 - 5
  EP5 Sep. 30, 2023
 • 3 - 6
  EP6 Sep. 30, 2023
 • 3 - 7
  EP7 Sep. 30, 2023
 • 3 - 8
  EP8 Sep. 30, 2023
 • 3 - 9
  EP9 Sep. 30, 2023
 • 3 - 10
  EP10 Sep. 30, 2023
 • 3 - 11
  EP11 Sep. 30, 2023
 • 3 - 12
  EP12 Sep. 30, 2023
 • 3 - 13
  EP13 Sep. 30, 2023
 • 3 - 14
  EP14 Sep. 30, 2023
 • 3 - 15
  EP15 Sep. 30, 2023
 • 3 - 16
  EP16 Sep. 30, 2023
 • 3 - 17
  EP17 Sep. 30, 2023
 • 3 - 18
  EP18 Sep. 30, 2023
 • 3 - 19
  EP.19 Sep. 30, 2023
 • 3 - 20
  EP.20 Sep. 30, 2023

Leave a comment