The Good Doctor Season2: Season 2

Your rating: 0
5 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?…

 • 2 - 1
  ep1 Dec. 06, 2023
 • 2 - 2
  Ep2 Dec. 06, 2023
 • 2 - 3
  Ep3 Dec. 06, 2023
 • 2 - 4
  Ep4 Dec. 06, 2023
 • 2 - 5
  Ep5 Dec. 06, 2023
 • 2 - 6
  Ep6 Dec. 06, 2023
 • 2 - 7
  Ep7 Dec. 06, 2023
 • 2 - 8
  Ep8 Dec. 06, 2023
 • 2 - 9
  Ep9 Dec. 06, 2023
 • 2 - 10
  Ep10 Dec. 06, 2023
 • 2 - 11
  Ep11 Dec. 06, 2023
 • 2 - 12
  Ep12 Dec. 06, 2023
 • 2 - 13
  Ep13 Dec. 06, 2023
 • 2 - 14
  Ep14 Dec. 06, 2023
 • 2 - 15
  Ep15 Dec. 06, 2023
 • 2 - 16
  Ep16 Dec. 06, 2023
 • 2 - 17
  Ep17 Dec. 06, 2023
 • 2 - 18
  Ep18 จบ Dec. 06, 2023

Leave a comment