The Good Doctor Season2: Season 2

Your rating: 0
9 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?…

 • 2 - 1
  ep1 Jul. 18, 2024
 • 2 - 2
  Ep2 Jul. 18, 2024
 • 2 - 3
  Ep3 Jul. 18, 2024
 • 2 - 4
  Ep4 Jul. 18, 2024
 • 2 - 5
  Ep5 Jul. 18, 2024
 • 2 - 6
  Ep6 Jul. 18, 2024
 • 2 - 7
  Ep7 Jul. 18, 2024
 • 2 - 8
  Ep8 Jul. 18, 2024
 • 2 - 9
  Ep9 Jul. 18, 2024
 • 2 - 10
  Ep10 Jul. 18, 2024
 • 2 - 11
  Ep11 Jul. 18, 2024
 • 2 - 12
  Ep12 Jul. 18, 2024
 • 2 - 13
  Ep13 Jul. 18, 2024
 • 2 - 14
  Ep14 Jul. 18, 2024
 • 2 - 15
  Ep15 Jul. 18, 2024
 • 2 - 16
  Ep16 Jul. 18, 2024
 • 2 - 17
  Ep17 Jul. 18, 2024
 • 2 - 18
  Ep18 จบ Jul. 18, 2024

Leave a comment