The Resident Season 2: Season 2

Your rating: 0
6 1 vote

”เรื่องราวของคุณหมอหนุ่มในอุดมคติที่เริ่มงานวันแรกภายใต้การดูแลของแพทย์พี่เลี้ยงซึ่งเป็นหมอเรสซิเดสต์ผู้คอยเปิดโปงด้านมืดอันสกปรกในวงการแพทย์”

 • 2 - 1
  Ep1 Dec. 03, 2023
 • 2 - 2
  Ep2 Dec. 03, 2023
 • 2 - 3
  Ep3 Dec. 03, 2023
 • 2 - 4
  Ep4 Dec. 03, 2023
 • 2 - 5
  Ep5 Dec. 03, 2023
 • 2 - 6
  Ep6 Dec. 03, 2023
 • 2 - 7
  Ep7 Dec. 03, 2023
 • 2 - 8
  Ep8 Dec. 03, 2023
 • 2 - 9
  Ep9 Dec. 03, 2023
 • 2 - 10
  Ep10 Dec. 03, 2023
 • 2 - 11
  Ep11 Dec. 03, 2023
 • 2 - 12
  Ep12 Dec. 03, 2023
 • 2 - 13
  Ep13 Dec. 03, 2023
 • 2 - 14
  Ep14 Dec. 03, 2023
 • 2 - 15
  Ep15 Dec. 03, 2023
 • 2 - 16
  Ep16 Dec. 03, 2023
 • 2 - 17
  Ep17 Dec. 03, 2023
 • 2 - 18
  Ep18 Dec. 03, 2023
 • 2 - 19
  Ep19 Dec. 03, 2023
 • 2 - 20
  Ep20 Dec. 03, 2023
 • 2 - 21
  Ep21 จบ Dec. 03, 2023

Leave a comment