Sense8 Season 2 – เซ้นส์ 8 ปี 2: Season 2

Your rating: 0
7 1 vote

กลุ่มคนที่ต่างก็อยู่ห่างกันในหลายประเทศ พวกเขามีความเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งความคิด ประสาทสัมผัส รวมไปถึงทักษะ แต่มีกลุ่มคนที่ตามล่าพวกเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกันโดยใช้ความสามารถที่ได้รับนี้

 • 2 - 1
  Ep1 Dec. 08, 2023
 • 2 - 2
  Ep2 Dec. 08, 2023
 • 2 - 3
  Ep3 Dec. 08, 2023
 • 2 - 4
  Ep4 Dec. 08, 2023
 • 2 - 5
  Ep5 Dec. 08, 2023
 • 2 - 6
  Ep6 Dec. 08, 2023
 • 2 - 7
  Ep7 Dec. 08, 2023
 • 2 - 8
  Ep8 Dec. 08, 2023
 • 2 - 9
  Ep9 Dec. 08, 2023
 • 2 - 10
  Ep10 Dec. 08, 2023
 • 2 - 11
  Ep11 จบ Dec. 08, 2023

Leave a comment